Disclaimer

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op de site van John Jansen Verbouwingen met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden kan John Jansen Verbouwingen geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. John Jansen Verbouwingen kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van John Jansen Verbouwingen. Het streven van John Jansen Verbouwingen is dat de site permanent beschikbaar is. Echter John Jansen Verbouwingen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen als gevolg van het -tijdelijk- niet beschikbaar zijn van de site.  

Copyright

De inhoud van deze site behoort toe aan John Jansen Verbouwingen. Alle rechten zijn aan John Jansen Verbouwingen voorbehouden. De informatie die u in deze pagina’s aantreft, is derhalve alleen voor persoonlijk gebruik van de lezer en mag niet, in welke vorm dan ook, worden verveelvoudigd of worden opgenomen in publicaties, databestanden of softwareprogramma's zonder schriftelijke toestemming van John Jansen Verbouwingen. Het maken van kopieën van deze pagina's of gedeelten van deze pagina's voor een doel, anders dan voor persoonlijk gebruik, is derhalve niet toegestaan.